มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ

Life Inspired For Transsexuals Foundation (LIFT)

OK MAGAZINE
The Naked Truth : I’m Every Woman นิทรรศการ 40 กะรัตคนข้ามเพศ