มูลนิธิชีวิตบันดาลใจแห่งประเทศไทย

Life Inspired for Thailand Foundation (LIFT)

LIFT TO TOUCH THE SKY : ข้ามเพศให้ถึงฝั่งฝัน ณ ลานอินฟินิซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ภาพถ่ายแบบ 7 นางฟ้า และอาร์ชิส ชาร์มา