มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ

Life Inspired For Transsexuals Foundation (LIFT)

มูลนิธิ LIFT ข้ามเพศบันดาลใจ

มอบทุนการศึกษาเพื่อยกระดับคนข้ามเพศให้มีศักยภาพพร้อมช่วยพัฒนาสังคมไทยในอนาคต

นำทีมโดย คุณแอน จักรพงษ์ , คุณนก ยลลดา , คุณเจินเจิน บุญสูงเนิน 3 หัวเรือใหญ่ของมูลนิธิ LIFT ข้ามเพศบันดาลใจ ใน งานนิทรรศการภาพเปลือย 40 กะรัตคนข้ามเพศ The Naked Truth: I'm Every Woman เปลือยความจริงผู้หญิงเต็มตัว