มูลนิธิชีวิตบันดาลใจแห่งประเทศไทย

Life Inspired for Thailand Foundation (LIFT)

สำเนาร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ พ.ศ. 2564

หรือกดปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดสำเนาร่างพระราชบัญญัติ

ล่า 10,000 รายชื่อ สนับสนุนกฎหมายคนข้ามเพศ

ขั้นตอนการดาวน์โหลด และส่งเอกสาร

  1. ดาวน์โหลด เอกสารด้านล่าง
  2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเซ็นชื่อ
  3. แนบสำเนาบัตรประชาชน และเซ็นสำเนาถูกต้องกำกับให้ชัดเจน
  4. Scan เอกสาร ทั้ง 2 เป็นไฟล์ลงคอมพิวเตอร์ และทำเป็นไฟล์ Microsoft Word หรือ PDF มาในไฟล์เดียวกัน
  5. Upload file ได้ที่เมนู แนบไฟล์ด้านล่าง แล้วกด Send

เอกสารการลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฏหมายร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ

หรือกดปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร


ช่องทางการส่ง :

1.อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา
45/14 หมู่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210

2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขที่ 327 ชั้น 2 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
(กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฏหมาย สำนักการประชุม)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ INBOX
หรือโทร: 03-431-0569 ต่อ 19