มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ

Life Inspired For Transsexuals Foundation (LIFT)

ผู้ได้รับทุนการศึกษา

ลำดับ รายละเอียด กำหนดการ
1
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือก (รอบแรก)
18/7/62 - 18/8/62
2
ประกาศผู้ผ่านรอบแรกและกำหนดการสัมภาษณ์
24/8/62
3
สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ
26/8/62 - 30/8/62
4
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนและกำหนดการเข้ารับทุน
9/9/62
5
ถ่ายทำ VTR ผู้ได้รับทุนการศึกษา
23/9/62 - 21/10/62
6
พิธีมอบการมอบทุน
21/11/62