ข่าวสำหรับใช้เผยแพร่

มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ

Life Inspired For Transsexuals Foundation (LIFT)

ข่าวสำหรับใช้เผยแพร่

“เจเคเอ็น” ปลุกพลังข้ามเพศ เปิดตัวโครงการ “ข้ามเพศให้ถึงฝั่งฝัน” รวมพลังผลักดันกฎหมาย “เปลี่ยนเพศ ต้องเปลี่ยนคำนำหน้า”​

“เจเคเอ็น” ปลุกพลังข้ามเพศ เปิดตัวโครงการ “ข้ามเพศให้ถึงฝั่งฝัน” รวมพลังผลักดันกฎหมาย “เปลี่ยนเพศ …

Read More

มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ (LIFT) ขอประกาศการริเริ่มสำคัญในการส่งเสริมการยอมรับ และการให้มีส่วนร่วมแก่บุคคลข้ามเพศในประเทศไทย​

มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ (LIFT) ขอประกาศการริเริ่มสำคัญในการส่งเสริมการยอมรับ และการให้มีส่วนร่วมแก่บุคคลข้ามเพศในประเทศไทย แคมเปญข้ามเพศให้ถึงฝั่งฝัน( LIFT to …

Read More